static-aside-menu-toggler
gkSearch

Covid-19 Ενημέρωση Ακτοπλοϊκών

Επιβάτες που ταξιδεύουν από Ιταλία προς Ελλάδα:

Η είσοδος στην Ελλάδα επιτρέπεται στους υπηκόους κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της Συμφωνίας Σένγκεν και μέλη των οικογενειών τους καθώς και στους μόνιμους κατοίκους των εξής κρατών: Αυστραλία, Βόρεια Μακεδονία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισραήλ, Καναδάς, Λευκορωσία, Μπαχρέιν, Νέα Ζηλανδία, Νότια Κορέα, Κατάρ, Κίνα, Κουβέιτ, Ουκρανία, Ρουάντα, Ρωσική Ομοσπονδία, Σαουδική Αραβία, Σερβία, Σιγκαπούρη και Ταϊλάνδη.

Όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας και τρόπου εισόδου στη χώρα, οφείλουν να πληρούν ένα από τα παρακάτω κριτήρια:

 • Να έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και να προσκομίσουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική ή ρωσική γλώσσα, το οποίο έχει εκδοθεί από δημόσια αρχή και σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Το πιστοποιητικό εμβολιασμού περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του επιβάτη, όπως αυτό αναγράφεται στο διαβατήριο, τον τύπο του διενεργηθέντος εμβολίου, τον αριθμό των δόσεων και την ημερομηνία διεξαγωγής τους, ή
 • Να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR, που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος α) εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα, β) από εργαστήρια αναφοράς της χώρας προέλευσης ή διέλευσης ή δημόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια της χώρας αυτής, εφόσον τα ιδιωτικά αυτά εργαστήρια έχουν πιστοποιηθεί από την αρμόδια εθνική αρχή πιστοποίησης της χώρας και γ) φέρουν βεβαίωση της ως άνω διάγνωσης, στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική ή ρωσική γλώσσα, η οποία περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του επιβάτη, όπως αυτό αναγράφεται στο διαβατήριο, ή
 • Να φέρουν βεβαίωση νόσησης ή θετικής διάγνωσης με τη μέθοδο PCR ή αντιγόνου ισχύος δύο (2) έως εννέα (9) μηνών από την αναγραφόμενη σε αυτό ημερομηνία νόσησης που έχει εκδοθεί α) από δημόσια αρχή σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, β) από εργαστήρια αναφοράς της χώρας προέλευσης ή διέλευσης ή δημόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια της χώρας αυτής, εφόσον τα ιδιωτικά αυτά εργαστήρια έχουν πιστοποιηθεί από την αρμόδια εθνική αρχή πιστοποίησης της χώρας, γ) στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική ή ρωσική γλώσσα, η οποία περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του επιβάτη, όπως αυτό αναγράφεται στο διαβατήριο.

Οι ανωτέρω υποχρεώσεις ισχύουν και για ανηλίκους από δώδεκα (12) ετών και άνω.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2602/Β28.06.2020, όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, πρέπει να συμπληρώνουν υποχρεωτικά, σε χρονικό διάστημα εώς (24) ωρών πριν από την άφιξή τους, ηλεκτρονικά μέσω της σελίδας Passenger Locator Form.

Επιβάτες που ταξιδεύουν από Ελλάδα προς Ιταλία

Όλοι οι ταξιδιώτες προς Ιταλία, ανεξαρτήτως υπηκοότητας και τρόπου εισόδου στη χώρα, οφείλουν να πληρούν ένα από τα παρακάτω κριτήρια:

 • Για την είσοδο στην Ιταλία είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση της Υπεύθυνης Δήλωσης, η οποία από τις 24.05.2021 θα συμπληρώνεται ηλεκτρονικά μέσω της σελίδας <<Passenger Locator Form (dPLF)>>, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.
 • Οφείλει να έχει αρνητικό αποτέλεσμα μοριακής εξέτασης ή εξέτασης αντιγόνων COVID-19, με τη μέθοδο του επιχρίσματος, η οποία πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί εντός 48 ωρών πριν την προβλεπόμενη είσοδο σε ιταλικό έδαφος. Tα παιδιά κάτω των δύο ετών εξαιρούνται από τη διενέργεια του μοριακού ή αντιγονικού τεστ. Οφείλει να ενημερώσει την αρμόδια τοπική Υγειονομική Αρχή για την είσοδό του στην Ιταλία και να παρουσιάσει το αρνητικό αποτέλεσμα.
 • Mόνο σε περίπτωση μη παρουσίασης της προαναφερθείσας βεβαίωσης εξέτασης (στην ιταλική ή την αγγλική), προβλέπεται προληπτικός αυτοπεριορισμός (καραντίνα 10 ημερών) και μετά το πέρας του 10ήμερου προληπτικού αυτοπεριορισμού, είναι απαραίτητη η διεξαγωγή μοριακού τεστ (PCR) ή τεστ αντιγόνων.

 Υπό την προϋπόθεση πως δεν παρουσιάζονται συμπτώματα COVID-19, τα μέτρα πρόληψης που περιγράφονται παραπάνω δεν ισχύουν για:

 • Oποιον εισέρχεται στην Ιταλία για χρονικό διάστημα μικρότερο των 120 ωρών για αποδεδειγμένους λόγους εργασίας, υγείας ή επιτακτικής ανάγκης, με την υποχρέωση, με τη λήξη του παραπάνω χρονικού διαστήματος, να αναχωρήσει άμεσα από την Ιταλική επικράτεια ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, να μπει σε περίοδο παρακολούθησης ή προληπτικού αυτοπεριορισμού.
 • Οποιον διέρχεται, με ίδια μέσα, από την Ιταλική επικράτεια για χρονικό διάστημα έως 36 ωρών, με την υποχρέωση, με τη λήξη του παραπάνω χρονικού διαστήματος, να αποχωρήσει άμεσα από την Ιταλική επικράτεια ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, να μπει σε περίοδο παρακολούθησης ή προληπτικού αυτοπεριορισμού.

Πριν από το ταξιδί:

α) Να διαθέτετε ένα (1) από τα εξής:

 • Πιστοποιητικό εμβολιασμού 14 ημερών μετά τη δεύτερη δόση,
 • Αρνητικό PCR TEST (μοριακό) εντός των τελευταίων 72 ωρών πριν την αναχώρηση*
 • Αρνητικό RAPID TEST εντός 48 ωρών πριν την αναχώρηση*

 

Κατά την Διαρκεία του Ταξιδιού:

 • Συνιστούμε να προσέρχεστε έγκαιρα στο λιμάνι της αναχώρησης, για τη διευκόλυνση της διαδικασίας ελέγχου πριν την επιβίβαση.
 • Οι επιβάτες δεν θα πρέπει να ταξιδέψουν εάν έχουν συμπτώματα λοίμωξης COVID-19 (βήχας, καταρροή, πυρετός, πονόλαιμος, δύσπνοια και άλλα αναπνευστικά συμπτώματα) ή εάν έχουν έρθει σε επαφή με ασθενή COVID-19 τις τελευταίες 14 ημέρες πριν το ταξίδι.
 • Αποφεύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις εντός του πλοίου, και φροντίζουμε για την επιμέλεια των μικρών παιδιών.
 • Σε περίπτωση που επιβάτες αναπτύξουν συμπτώματα του αναπνευστικού κατά τη διάρκεια του ταξιδίου (υψηλός πυρετός, βήχας ή δυσκολία στην αναπνοή), οφείλουν να το δηλώσουν άμεσα στο πλήρωμα του πλοίου.
 • Πλένουμε τα χέρια μας τακτικά και σχολαστικά με σαπούνι και νερό ή χρησιμοποιούμε αντισηπτικό διάλυμα και αποφεύγουμε την επαφή των χεριών μας με το πρόσωπο (μάτια, μύτη, στόμα).
 • Τηρούμε την ελάχιστη ενδεδειγμένη απόσταση του 1,5 μέτρου μεταξύ των επιβατών κατά την επιβίβαση, αποβίβαση και σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Δεν επιτρέπεται ο συγχρωτισμός άνω των δύο επιβατών σε μικρότερη απόσταση από την προβλεπόμενη, εκτός εάν ταξιδεύουν μαζί. Το πλήρωμα του πλοίου θα επιβλέπει τη διαδικασία και την τήρηση των προβλεπόμενων αποστάσεων.
 • Τηρούμε την ειδική επιδαπέδια σήμανση για την οριοθέτηση αναμονής και εξυπηρέτησης των επιβατών, σε όλα τα πιθανά σημεία συγχρωτισμού όπως reception, σημεία εστίασης, σημεία πώλησης/καταστήματα και κοινόχρηστες τουαλέτες, ώστε να τηρούνται οι προβλεπόμενες αποστάσεις. 

Πώς ταξιδεύετε στην ακτοπλοΐα:

Συγκεκριμένα, από τη Δευτέρα 5 Ιουλίου, για τις μετακινήσεις προς τα νησιά, θα απαιτούνται:

Για τους ενήλικες:

 • Πιστοποιητικό Εμβολιασμού ή Πιστοποιητικό Νόσησης ή
 • Αρνητικό αποτέλεσμα PCR τις τελευταίες 72 ώρες ή
 • Αρνητικό αποτέλεσμα Rapid Test τις τελευταίες 48 ώρες

Για ανήλικους 12 έως 17 ετών: οποιοδήποτε τεστ, συμπεριλαμβανομένου του Self Test. - Οι ανήλικοι έως 12 ετών ταξιδεύουν ελεύθερα.

Στην επιστροφή από τα νησιά συνίσταται η διενέργεια Self Test, για όλους όσοι είναι άνω των 12 ετών.

Από το μέτρο εξαιρούνται η Εύβοια, η Λευκάδα και η Σαλαμίνα, και επίσης εξαιρούνται:

 • Όσοι μετακινούνται μεταξύ διαφορετικών νησιωτικών Περιφερειακών Ενοτήτων για λόγους εργασίας σε καθημερινή βάση. Αυτοί θα μετακινούνται με διενέργεια εβδομαδιαίου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) όπως ήδη ισχύει.
 • Όσοι μετακινούνται μεταξύ νήσων που βρίσκονται σε πολύ κοντινές αποστάσεις ή σε πορθμεία που συνδέουν την ηπειρωτική χώρα με νήσους κοντινής απόστασης. Θα μετακινούνται με διενέργεια εβδομαδιαίου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) αν πρόκειται για εργαζόμενους όπως ήδη ισχύει και με διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) πριν την μετακίνηση για τους υπολοίπους.

Σε συνέχεια της από 25/05/21 εγκυκλίου μας, με Αρ. Πρωτ. VK/ev/S/1399/21, σας ενημερώνουμε ότι εξακολουθούν να ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Από τα λιμάνια της ηπειρωτικής Ελλάδας (Πειραιάς, Ραφήνα, Λαύριο, Καβάλα, Βόλος και Θεσσαλονίκη) προς τα νησιά, το έντυπο «Προ-Επιβίβασης Εντοπισμού Επιβάτη», πρέπει απαραιτήτως να το συμπληρώνουν οι επιβάτες και να το παραδίδουν μαζί με το εισιτήριό τους, επιδεικνύοντας τα απαραίτητα έγγραφα (σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή) με τα οποία πιστοποιούν τα αποτελέσματα ελέγχων και εμβολιασμού στον αρμόδιο της Οικονομικής Υπηρεσίας κατά την επιβίβασή τους, πριν από την αναχώρηση του πλοίου.

2. Από τα νησιά προς τα λιμάνια της ηπειρωτικής Ελλάδας (Πειραιάς, Ραφήνα, Λαύριο, Καβάλα, Βόλος και Θεσσαλονίκη), οι επιβάτες πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώνουν και να παραδίδουν μαζί με το εισιτήριό τους, το έντυπο «Προ-Επιβίβασης Εντοπισμού Επιβάτη», πριν την επιβίβαση.

3. Μεταξύ ενδιάμεσων νήσων (π.χ, Ρόδος-Σύμη, Ρόδος-Κως, κ.λ.π.), δεν απαιτείται οι επιβάτες να επιδεικνύουν ούτε το έντυπο «Προ-Επιβίβασης Εντοπισμού Επιβάτη», ούτε πιστοποιητικά εμβολιασμού ή βεβαιώσεις αρνητικών εργαστηριακών test και rapid ή self test ή βεβαιώσεις νόσησης.

 

Παραθέτουμε οδηγίες, οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα (Ηλεκτρονική Δήλωση Υγείας Επιβατών) .

 

Πορθμείο Ηγουμενίτσα-Κέρκυρα- Λευκίμμη και Παξούς:

 

Η επιβίβαση των επιβατών από Ηγουμενίτσα προς Κέρκυρα και από Ηγουμενίτσα προς Παξούς  και Λευκίμη επιτρέπεται μόνο εφόσον οι επιβάτες:

  • έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID – 19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, ή
  • έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο για  κορωνοϊό COVID – 19 με τη μέθοδο PCR εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου και επιδεικνύουν σχετική βεβαίωση από το διαγνωστικό κέντρο, ή
  • έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID – 19 (rapid test) εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου και επιδεικνύουν σχετική βεβαίωση από το διαγνωστικό κέντρο, ή
  • έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test) εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου και επιδεικνύουν σχετική βεβαίωση (την οποία μπορείτε συμπληρώσετε ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα  ή συμπληρώνουν την αντίστοιχη ένδειξη στο Ερωτηματολόγιο Δήλωσης Υγείας της καθε εταιρείας ή
  • επιδεικνύουν βεβαίωση νόσησης που έχει ισχύ για χρονικό διάστημα από δύο (2) έως εννέα (9) μήνες μετά τη νόσηση.
 • Πριν την επιβίβαση, οι επιβάτες οφείλουν να προμηθευτούν το «Ερωτηματολόγιο Δήλωσης Υγείας» από τα πρακτορεία μας ή να το εκτυπώσουν, να το συμπληρώσουν και να το παραδώσουν κατά την είσοδό τους στο πλοίο.
 • Κατά τη διάρκεια ολόκληρου του ταξιδιού, οι επιβάτες υποχρεούνται να φορούν μάσκα και να διατηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις (1,5 μ.) μεταξύ τους.

 

Διαβάστηκε 1745 φορές

Ας ταξιδέψουμε μαζί!

Βρείτε το ταξίδι που ταιριάζει σε εσάς. Το περιεχόμενο του ιστότοπου μας ανανεώνεται συνεχώς, οπότε μη ξεχάσετε να μας επισκεφτείτε πάλι! Για οποιαδήποτε πληροφορία,